Stránky v přestavbě!

Drazí přátelé, vynucenou koncertní pauzu způsobenou pandemií jsme se rozhodli využít nejenom pro sestavování a nacvičování nového repertoáru, ale i k přestavbě našich webových stránek. Děkujeme za pochopení!